;)
PRACOWNIA
AMAX PROJEKT
AMAX HOME
REFERENCJE
WSPÓŁPRACA
PRACOWNIA
 
Pracownia Architektury Amax
Pracownia: ul. Górna 19 A / 2
Kielce
amaxprojekt@gmail.com
tel. pracownia: 608 551 777Pracownia Architektury AMAX powstała w 2006 roku w Kielcach. Założycielem pracowni jest architekt Przemysław Dziewierz, posiadający od 2007 roku projektowe uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania architektonicznego. Czynny członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów.
Firma od początku swojej działalności skupia się na świadczeniu usług w zakresie projektowania architektury i architektury wnętrz. Oferujemy usługi projektowe dotyczące całego procesu przed inwestycyjnego - od wykonania koncepcji architektonicznej począwszy, poprzez procedury administracyjne, na projektach wykonawczych i nadzorach autorskich skończywszy. W naszym portfolio znajduje się wiele projektów o różnej skali i funkcji. Projektujemy budynki mieszkalne, usługowe, magazynowe i przemysłowe. Posiadamy również w dorobku projekty budynków użyteczności publicznej.
Mieliśmy zaszczyt pracować dla inwestorów prywatnych oraz instytucji publicznych. Zdecydowana większość naszych projektów została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji.
Pracownia oferuje ponadto projekty adaptacji i aranżacji wnętrz. Projektujemy wnętrza mieszkalne, usługowe, biurowe i handlowe.